PROJEKT

VENKOVSKÉ PAMÁTKY / LÄNDLICHE DENKMÄLER

Projekt na propagaci a zvýšení návštěvnosti památek typu lidová architektura (selské baroko, roubené domy), mlýny a hamry, zříceniny, křížové cesty a významné kaple, kulturní památníky, přírodní památky – jeskyně, rašeliniště aj.

PAMÁTKY